^W górę
 • 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCZYNIE
  Liceum Ogólnokształcące z elementami edukacji ogólnopolicyjnej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni, doświadczonych pracowników Policji i innych służb mundurowych oraz zajęcia praktyczne (w tym sporty walki), z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • 2 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  *Zajęcia z technik samoobrony – poznanie metod obezwładniania. *Zajęcia w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.
 • 3 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  Możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w Związku Strzeleckim „Strzelec” – zajęcia teoretyczne i praktyczne (m.in. musztra, maskowanie, zajęcia w terenie – udział w uroczystościach okolicznościowych jako reprezentacja szkoły w poczcie sztandarowym, jako służby porządkowe.
 • 4 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  *Zajęcia sportowe w ramach przygotowania do testu sprawnościowego – „Policyjny Tor Przeszkód”, przez który musi przejść każdy kandydat do pracy w Policji. *Wyjazdy do szkół policyjnych, m.in. obóz naukowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, wizyta w Szkole Policji w Katowicach.
 • 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCZYNIE
  Zespół Szkół w Tyczynie w podejmowanych działaniach stara się uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów, wychodzić naprzeciw ich aspiracjom i oczekiwaniom. Celem szkoły jest przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz wskazanie jej dalszych dróg rozwoju.
baner

TOP EDUK POLIC17 18

top 2

top bezpol17 18

Jubileusz 70-lecia LO

Odwiedziło nas

3819223
Dzisiaj
Wczoraj
W tygodniu
Tydzień temu
W miesiącu
Miesiąc temu
Razem
58
86
636
1474
3998
60328
3819223

7.77%
16.38%
3.40%
0.39%
0.50%
71.56%

Your IP:3.239.9.151

Gościmy online

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteśmy na Facebook-u

plakat projektu

RODO - klauzula informacyjna ogólna

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO ogólna - Zespół Szkół w Tyczynie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO),   informuję o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych:

I.                    Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół w Tyczynie, adres: ul. Grunwaldzka 25, 36 – 020 Tyczyn, tel. 17/ 22 19 362, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół w Tyczynie.

II.                  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół w Tyczynie jest Pani Agnieszka Chmiel; dane kontaktowe: tel. 17/ 22 19 362;
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji jak powyżej.

III.                Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w celu: 

1.        realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz organizacyjnych wynikających z Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO;

2.        wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

3.        realizacji umów zawartych z kontrahentami - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

4.        w pozostałych przypadkach - na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie i w celach określonych w treści zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. 

IV.                Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V.                  Okres przechowywania danych osobowych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakiego/jakich zostały zebrane, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI.                Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani / Panu prawo do:

1.        dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania) i uzupełniania w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

2.        żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym art. 17 RODO) w przypadku, gdy:

a)        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b)       osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych
i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

c)        osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

d)       dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

e)        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

3.        wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych administrator naruszył przepisy RODO

4.        żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5.        sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

6.        cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych wydanej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

VII.              Obowiązek podania danych osobowych:

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów, w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia umowy między stronami.

 

VIII.           Inne informacje:

Podane przez Panią / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie będzie dozwolone przepisami prawa.

 

                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Tyczynie
                                                       mgr Dorota Tarańska - Klęsk

 

Zapatos New Balance Hombre
Image4.jpg

Zdalna Szkoła

plakta dof zdalna szkola small

Program "Poznaj Polskę"

poznaj p mini

filmy o szkole

Do wakacji pozostało
luty 2024
ponwtośroczwpiąsobnie
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

 

policja podkar

logo-sluzba s

 

  policja w sluzbie

 ipn

Logo WSPIA s

 

    

 

 

 

 

  

 

Zespół Szkół w Tyczynie. Utworzono dzięki Joomla.