^W górę
 • 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCZYNIE
  Liceum Ogólnokształcące z elementami edukacji ogólnopolicyjnej we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie. Zajęcia teoretyczne prowadzone przez wykładowców wyższych uczelni, doświadczonych pracowników Policji i innych służb mundurowych oraz zajęcia praktyczne (w tym sporty walki), z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • 2 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  *Zajęcia z technik samoobrony – poznanie metod obezwładniania. *Zajęcia w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.
 • 3 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  Możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez działalność w Związku Strzeleckim „Strzelec” – zajęcia teoretyczne i praktyczne (m.in. musztra, maskowanie, zajęcia w terenie – udział w uroczystościach okolicznościowych jako reprezentacja szkoły w poczcie sztandarowym, jako służby porządkowe.
 • 4 OFERTA EDUKACYJNA ZAJĘĆ DODATKOWYCH - NOWOŚCI!!!
  *Zajęcia sportowe w ramach przygotowania do testu sprawnościowego – „Policyjny Tor Przeszkód”, przez który musi przejść każdy kandydat do pracy w Policji. *Wyjazdy do szkół policyjnych, m.in. obóz naukowy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, wizyta w Szkole Policji w Katowicach.
 • 5 ZESPÓŁ SZKÓŁ W TYCZYNIE
  Zespół Szkół w Tyczynie w podejmowanych działaniach stara się uwzględniać potrzeby edukacyjne uczniów, wychodzić naprzeciw ich aspiracjom i oczekiwaniom. Celem szkoły jest przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz wskazanie jej dalszych dróg rozwoju.
baner

TOP EDUK POLIC17 18

top 2

top bezpol17 18

Jubileusz 70-lecia LO

Odwiedziło nas

2495584
Dzisiaj
Wczoraj
W tygodniu
Tydzień temu
W miesiącu
Miesiąc temu
Razem
268
1683
10906
10906
36241
44361
2495584

11.19%
17.63%
4.14%
0.54%
0.60%
65.90%

Your IP:3.238.132.225

Gościmy online

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Jesteśmy na Facebook-u

plakat projektu

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół w Tyczynie na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja prowadzona jest w formie papierowej.

1. Kandydatom do klas pierwszych przyznaje się punkty za:

1). Wyniki egzaminu ósmoklasisty,

2). Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów:

- język polski,

- matematyka,

- język angielski lub język niemiecki (do wyboru przez kandydata),

- wiedza o społeczeństwie, historia, geografia lub wychowanie fizyczne (do wyboru przez kandydata),

3). Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

4). Szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wolontariat.

 

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać
w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów
,w tym:

1. maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu ósmoklasisty

Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób:

- wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;

- wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

2. maksymalnie 72 punkty za oceny z j. polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu wybranego przez kandydata:

       Punkty za oceny z czterech przedmiotów obliczane są według skali:

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt

3. maksymalnie 28 punktów za inne osiągnięcia, w tym:

a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7 punktów,

b) uzyskanie w zawodach, będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratorów oświaty:

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów,

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów,

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów;

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów;

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów;

- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,

- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, innych niż wymienione w ppkt b) - d), organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół, na szczeblu:

- międzynarodowym - 4 punkty,

- krajowym - 3 punkty,

- wojewódzkim - 2 punkty,

- powiatowym – 1 punkt.

* W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, o których mowa w 3), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

f) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej na rzecz innych ludzi, w tym środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

Zespół Szkół w Tyczynie. Utworzono dzięki Joomla.