Oferta edukacyjna

obraz 2021-01-17 202848

 

Zapraszamy absolwentów
VIII klasy szkoły podstawowej
do klas pierwszych
Liceum Ogólnokształcącego

  • klasa penitencjarna

(we współpracy z Zakładem Karnym w Rzeszowie i Podkarpacką Służbą Więzienną; uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w szkole i w zakładzie karnym, zapoznają się z funkcjonowaniem zakładów karnych, środkami oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu kryminologii, kryminalistyki, sportów walki, elementów musztry) przedmioty rozszerzone: język angielski, historia / geografia, wiedza o społeczeństwie

Ulotka do pobrania:

pdf 

  • klasa policyjna

(we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie; uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji, zapoznają się z funkcjonowaniem Policji oraz zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu prawa karnego, ruchu drogowego, zasad pracy dochodzeniowej i śledczej, kryminalistyki, technik samoobrony i sportów walki) przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, geografia

Ulotka do pobrania:

pdf

  • klasa językowo-prawna

przedmioty rozszerzone: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie oraz dodatkowe zajęcia z zakresu prawa oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości

Ulotka do pobrania:

 pdf

Naszym uczniom zapewniamy:

  • wiele dodatkowych zajęć, które pozwalają rozwijać zainteresowania i ułatwiają podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia i wyborze zawodu,
  • dużo wyjazdów edukacyjnych, wycieczek oraz imprez szkolnych,
  • możliwość aktywnego działania w różnych organizacjach i uczestnictwa w akcjach społecznych oraz wolontariacie,
  • nauka odbywa się w systemie jednozmianowym.